"Connecting the Dots" // Exhibition

 

  

//English text further down //

 

"Connecting the Dots"
Udstilling: 23. september til 14. oktober 2023


Deltagerne er: Annette Dam, Mathilde Gudrun Larsen, Mikael Nørgaard, Janne K. Hansen, Lin Rosenbeck og Marie-Louise Kristensen.

 

"Connecting the Dots" er en smykkeudstilling, hvor seks passionerede kunstnere udfordrer konventioner - udforsker alternative materialer og konceptuelle fortællinger.

 "At forbinde prikkerne" refererer til det at samle forskellige fakta og ideer for at se det samlede billede og forstå noget i en større sammenhæng.

"Connecting the Dots" er en invitation til at skærpe sanserne og opdage forbindelser på tværs af generationer. En invitation til at opleve smykkekunstens mangfoldighed og facetterede perspektiver.


Velkommen!


"Connecting the Dots" er en del af Kjøbenhavns Guldsmedelaugs Smykkernes By 2023 guldsmedelauget.dk

Tag på tur med "Smykkernes By" 
Billetter her:  https://politikenbillet.dk/91899/Smykkernes_By_-_Tur_3

 ..........................................................

 

// English version //

 

"Connecting the Dots" Exhibition

September 23 to October 14, 2023  

 

The participants are: Annette Dam, Matilde Gudrun Larsen, Mikael Nørgaard, Janne K. Hansen, Lin Rosenbeck, and Marie-Louise Kristensen.

 

"Connecting the Dots" is a jewelry exhibition where six passionate artists challenge conventions, explore alternative materials, and conceptual narratives.

"To connect the dots" refers to the act of gathering different facts and ideas to see the bigger picture and understand something in a broader context.

"Connecting the Dots" is an invitation to sharpen your senses and discover connections across generations. An invitation to experience the diversity and multifaceted perspectives of jewelry art.


Welcome!